Den 14. Balíme se a jedeme do Prahy

Sobota 29. 7. 2023, poslední den 119. Vltavské flotily Tábora Hroch. Po sbalení tábora proběhla cesta vlakem, za doprovodu zpěvu a kytar. Tradiční volbu nej kamarádky/kamaráda vyhráli Jana a Dan. A už i cestující na hlavním nádraží v Praze vědí, že Hroši jsou sice normálně potichu, ale jsou také veselí a umí dělat rotyku. 

Den 13. Poslední den na Louce

Slavnostní den, slavnostní snídaně, slavnostní oběd, poslední večeře, slavnostní oheň, slavnostní hry, slavnostní divadlo, slavnostní povyšování. I to počasí je nakonec slavnostní. A hroši dokonce připravili pro vedoucí (peklo horoucí) bojovku!

Den 12. Poslední bojovka a vyhlášení celotáborové hry

Dnešní den je deštivý,

ale my jsme aktivní.

Všechny posádky úspěšně poskládaly mapu (F)Indiana Jonese,

která je dovedla k legendární Křišťálové lebce. 

Literárně básnické okénko dnešního dne od jednotlivých posádek:

Hroší báseň od posádky Balam

Jakmile jsme na vodě,

hroši jsou hned v pohodě.

Užívají véču, sváču,

pak na kadiboudy hodí kakáču.

Ve vodě se rochní,

sedají si potom k ohni.

Tam si spolu zazpívají, 

a pak v klidu spinkají.

Óda na vedoucí od posádky Eztli

Kdopak ráno hrochy budí, plavky nás potom moc studí.

Kdykoli se na něco ptáme, odpověď již předem známe.

Bojovku fajn vytvoří, tito skvělí netvoři.

Jídlo moc moc dobré je, hlad nám však nedá pokoje.

A všechno je ou jé!

Každý večer u plamenů, poťukaj nám na ramenu. Admirál pak zvolá jen: "Vyčůrat, pomodlit a spát!" Jsou to přece vedoucí, naše skvělé peklo horoucí! 

Hymnus o vedoucích od posádky Kukulkán

My jsme vedoucí, 

peklo horoucí,

nejvíc řveme hlavně večer,

když Spalko máchá mečem.

Lebku hlídat nedokážem,

"Zachraňte ji!" hrochům vzkážem.

Při cestě jim moc neradíme,

stejně lebku zachráníme.

Bajka o vedoucích od posádky Akna

Vedoucí jsou pašáci,

máme s nima legraci.

Je jich tu jak smetí, 

co ve větru letí.

Stojky u ohně dělají,

kliky nám tu dávají.

Hrncem nás ráno vzbudili,

pak nás do vody hodili

(až jsme se z toho poblili :-)).

Fejeton o vedoucích od posádky Tikan

Vedoucí jsou nejlepší,

ve všem co mají na práci,

všechno se jim skvěle daří,

a taky nám dobře vaří.

Večer u ohně zpíváme,

ráno na rozcvičku čekáme.

Den 10. Voda zezdola i seshora

Dopoledne hroši strávili hygienou (bylo to potřeba), plaveckými závody a extravagantními skoky v českokrumlovském bazénu. Jak je asi poznat i z obrázků, hroši mají vodu fakt rádi.

Odpoledne posilněni tradiční italskou pizzou sjedeme českokrumlovskou kaskádu, tj. nejlepší šlajsny (z německého Schleuse) a retardérky v Českém Krumlově. I když nám počasí vůbec nepřeje a všichni jsme z toho mimo svoji komfortní zónu, neuvěřitelně si to užíváme a bavíme se.

Den 8. DPH (neboli den plný her)

Na Louce jsme dnes s kamarády z táborů Suchá Noha a Rak.

ZPRÁVA PRO SUCHOU NOHU:

 

Den 6. Chill & Games na Louce

Dnes běháme po lese a hrajeme hry, učíme se námořní uzly a morseovku, základy zdravovědy a první pomoci. Budeme nesnesitelně chytří :-)

 

 

Den 5. Etapa Louka > Zlatá Koruna a zpět

Po super těžké etapě předchozího dne si natáhneme budíček a dáme relaxační dopoledne věnované zvýšené hygieně. Odpoledne na lodích z Louky směr Zlatá Koruna. A zpět na Louku jedeme motoráčkem. Večer táborák

 

Den 3. Etapa Vyšší Brod > U 3 Veverek

Poprvé na vodě na etapě z Vyššího Brodu ke kamarádům U 3 Veverek.